AVIS LEGAL - Català

 

1.    INFORMACIÓ CORPORATIVA

 

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, LIDIA MUNNE PRESAS, l’informa que és titular dels llocs web: www.oudereig.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, LIDIA MUNNE PRESAS, notifica les dades següents: el titular d’aquesta pàgina web és LIDIA MUNNE PRESAS, amb CIF/NIF: 46771193A i  i Domicili Social: CTRA PALAUTORDERA KM 11,250, Codi Postal: 08479. Localitat: FOGARS DE MONTCLUS, Província: BARCELONA. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@oudereig.com

 

2.    USUARI  I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

 

La navegació per accés i ús de la pàgina web  i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa, així com els serveis o continguts que a través d'ell es puguin obtenir i tots els portals de domini propi sota titularitat de LIDIA MUNNE PRESAS, atorga la condició d'Usuari, per la que s'accepten, en navegar per la pàgina de LIDIA MUNNE PRESAS, totes les condicions d'ús que s'estableixen aquí sense perjudicar l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del Portal, ja que qualsevol ús que faci del mateix o dels serveis i continguts en ell inclosos implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

La pàgina web de LIDIA MUNNE PRESAS, proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari als formularis emesos per LIDIA MUNNE PRESAS, per accedir a determinats continguts o serveis oferts per la web.


L’ús de la informació, serveis i dades oferts per LIDIA MUNNE PRESAS, no aniran contra les disposicions d’aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic o que, en qualsevol altre cas, puguin suposar lesió dels drets de tercers o del funcionament dels llocs web.

 

A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, altres Usuaris o de qualsevol Usuari d'Internet (hardware y software).

 

Els Usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l'empresa propietària de la web pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l'ús de la Web i d'aquesta política de privacitat.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies del web.

 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

 

 

1.    POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

 

LIDIA MUNNE PRESAS, no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals pugui accedir l’Usuari a través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.


Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les qual es pugui accedir a través dels enllaços.


LIDIA MUNNE PRESAS, declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, LIDIA MUNNE PRESAS, no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui patir l’Usuari a causa de la navegació per Internet.

 

LIDIA MUNNE PRESAS, no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

 

L'accés al web: www.oudereig.com no implica l'obligació per part de l'empresa de controlar l'absència de virus o qualsevol altre element informàtic maliciós. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

LIDIA MUNNE PRESAS, no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei en el Portal.

 

2.    PUBLICITAT

 

El Web: www.oudereig.com podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar que el material remès per a la seva inclusió a la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació.

LIDIA MUNNE PRESAS, no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

 

3.    MODIFICACIONS

 

LIDIA MUNNE PRESAS, es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut dels seus llocs web, tant pel que fa als continguts dels llocs web com per les seves condicions d’ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que estiguin publicades al web i fins que no siguin modificades per d’altres de posteriors.


 

 

4.    PROPIETAT INTEL·LECTUAL

 

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, com també dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària a LIDIA MUNNE PRESAS. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i se’ls hi podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest àmbit, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya: Reial Decret Legislatiu 1/1996 i posteriors modificacions; Directiva-UE-2019/790 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 d’abril de 2019, sobre els drets d’autor i drets afins en el mercat únic digital.


Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment explícit de LIDIA MUNNE PRESAS.

 

Així mateix, LIDIA MUNNE PRESAS es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment d’aquestes condicions.

 

5.     CERTIFICATS DE COMPLIMENT LSSI-CE I PROTECCIÓ DE DADES


www.oudereig.com compleix amb la normativa de Protecció de Dades vigent i amb l’LSSI-CE, i ha estat assessorada en aquestes normatives per
GRUPO QUALIA, fet pel qual se li atorga un certificat en format d'imatge digital perquè pugui exposar-lo al seu lloc web.

 

6.    ACCIONS LEGAL, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

La relació entre l’usuari i LIDIA MUNNE PRESAS, es regirà per la normativa espanyola vigent. Seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l’usuari i LIDIA MUNNE PRESAS, els jutjats o tribunals del Partit Judicial de la localitat de GRANOLLERS.

 

7.    RESERVA DE COOKIES

 

LIDIA MUNNE PRESAS, es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’Usuari pels seus llocs web per facilitar-ne la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, LIDIA MUNNE PRESAS, informa que les cookies s’associen a l’Usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms de l’Usuari.

 

En aquest sentit, d’acord amb la sentència de la Gran Sala de Justícia de la Unió Europea d’1 d’octubre de 2019, i per la Guia de l’AEPD, de juliol 2020, la nostra ‘política de cookies’ informa l’usuari del temps que aquestes cookies romandran actives al terminal de l’usuari i de la possibilitat de què tercers tinguin accés a la informació que aquestes emmagatzemen. Aquesta sentència modifica l’article 5, apartat 3, de la Directiva 2002/58 per la Directiva 2009/136.

 

Arrel d’aquesta sentència i de la Guia de l’AEPD, de juliol 2020, l’usuari té la possibilitat d’acceptar o rebutjar explícitament l’ús de les cookies i de rebre més informació sobre les mateixes. Addicionalment, l’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, amb la possibilitat, si així ho desitja, d’impedir que s’instal·lin al seu disc dur. En aquest sentit, per accedir als llocs web de LIDIA MUNNE PRESAS, no és preceptiva la instal·lació de cookies.

 

L'Usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

 

8.    PROTECCIÓ DE DADES PERSONAL

 

De conformitat amb el que estableix el Reglament General -UE- 2016/679 del Parlament i Consell d’Europa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aprovat el 27 d’abril de 2016, i l’LOPD 3/2018, de garantia dels drets digitals, la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, i la Llei 9/2014, General de Telecomunicacions, de 9 de maig,  LIDIA MUNNE PRESAS, informa als Usuaris dels seus llocs web que estem obligats a guardar secret professional de les dades personals captades per l’empresa mitjançant els formularis situats a les seves pàgines. Aquesta obligació continuarà fins i tot després d'haver finalitzat la nostra relació comercial o contractual, i en cap cas podrem fer públiques les dades personals dels visitants i clients a la web sense el seu consentiment. Els menors de 14 anys no poden prestar el seu consentiment per a què un comerç reculli i tracti les seves dades personals. Només els seus representants legals (pares o tutors) són els qui poden fer-ho en el seu nom. Aquells comerços que necessitin tractar dades de menors de 14 anys, han de disposar dels mitjans per obtenir el consentiment dels seus pares o tutors, per exemple, mitjançant un missatge de correu electrònic dirigit a algun d'ells que contingui un enllaç a un formulari electrònic. No es pot demanar als menors de 14 anys dades sobre l'àmbit familiar, sent l'única excepció les dades d'identificació i contacte dels pares o tutors.

Aquestes dades seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l’administrador de la web de LIDIA MUNNE PRESAS, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, LIDIA MUNNE PRESAS, informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, que permet a l'usuari web conèixer quines dades personals té l'administrador d'aquesta pàgina i obtenir una resposta en un termini de 30 dies, sempre que conservi les dades; rectificació, que permet corregir errors, modificar les dades que siguin inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació; oposició, que podrà sol·licitar i aconseguir que no es dugui a terme el tractament de dades; supressió, que permet que se suprimeixin les dades inadequades o excessives; limitació, pel qual pot sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades quan hagi exercit el seu dret a la rectificació de les seves dades personals; i portabilitat, perquè l'usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat a la web a fi de poder transmetre-les a altres serveis. Aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l’adreça de l’administrador de la pàgina o al correu electrònic info@oudereig.com, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que n’acrediti la identitat.


Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les amb la finalitat de poder fidelitzar la relació entre les parts.

 

L'enviament de les seves dades mitjançant el/els formulari/s de la nostra web, estarà supeditat obligatòriament al fet que hagi llegit/acceptat la Política de Privacitat, mitjançant un check box obligatori a peu del formulari.


D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, demanem el seu consentiment per poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Aquest consentiment l’atorgarà o no amb l’acceptació de la Política de Privacitat en l’esmentat check box al peu del formulari.

 

 

 

Aviso legal - ESPAÑOL

 

1.    INFORMACIÓN CORPORATIVA

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, LIDIA MUNNE PRESAS le informa que es titular de los sitios web: www.oudereig.com, de acuerdo con la exigencia del artículo 10 de la mencionada Ley, y notifica los siguientes datos: con NIF/CIF: 46771193ª y domicilio social: CTRA PALAUTORDERA KM 11,250, Código Postal: 08479. Localidad: FOGARS DE MONTCLUS. Provincia: BARCELONA. La dirección de correo electrónico de contacto con la empresa es: info@oudereig.com  

2.    USUARIO Y RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES

 

La navegación por acceso o uso de la página web  y todos los subdominios y directorios incluidos bajo la misma, así como los servicios o contenidos que a través de él se puedan obtener y todos los portales de dominio propio bajo titularidad de LIDIA MUNNE PRESAS, otorga la Condición de Usuario, por la que se aceptan, al navegar por la página LIDIA MUNNE PRESAS, todas las condiciones de uso que se establecen aquí sin perjudicar la aplicación de la correspondiente normativa de obligado cumplimiento legal según el caso.

 

Por eso, si las consideraciones detalladas en este aviso legal no son de su conformidad, rogamos no haga uso del portal, ya que cualquier uso que haga del mismo o los servicios y contenidos en él incluidos implicará la aceptación de los términos legales recogidos en este texto.

La página web de LIDIA MUNNE PRESAS proporciona gran diversidad de información, servicios y datos. El usuario asume su responsabilidad en el uso correcto de los sitios web. Esta responsabilidad se extenderá a: La veracidad y licitud de las informaciones aportadas por el usuario en los formularios emitidos por LIDIA MUNNE PRESAS para acceder a determinados contenidos o servicios ofrecidos por la web.

El uso de la información, servicios y datos ofrecidos por LIDIA MUNNE PRESAS no irán contra las disposiciones de estas condiciones, la Ley, la moral, las buenas costumbres o el orden público o que, en otro caso, puedan suponer lesión de los derechos de terceros o del funcionamiento de los sitios web. A tal efecto, el Usuario se abstendrá de utilizar cualquiera de los contenidos con fines o efectos ilícitos, prohibidos en este texto, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los contenidos, otros Usuarios o de cualquier usuario de Internet (hardware y software).

Los usuarios responderán de los daños y perjuicios de toda naturaleza que la empresa propietaria de la web pueda sufrir, directa o indirectamente, como consecuencia de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del uso de la Web y de esta política de privacidad.

En particular, ya título meramente indicativo y no exhaustivo, el Usuario se compromete a no transmitir, difundir o poner a disposición de terceros informaciones, datos, contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías de la web.

  

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

 

 

1.    POLÍTICA DE ENLACES Y EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD

LIDIA MUNNE PRESAS no se hace responsable del contenido de las páginas web a las que pueda acceder el usuario a través de los enlaces establecidos en sus sitios web y declara que en ningún caso examinará ni ejercitará ningún tipo de control sobre el contenido de otras páginas de la red.

Asimismo, tampoco garantiza la disponibilidad técnica, exactitud, veracidad, validez o legalidad de páginas ajenas a su propiedad a las que se pueda acceder a través de los enlaces.

LIDIA MUNNE PRESAS declara que ha adoptado todas las medidas necesarias para evitar cualquier daño que pueda derivarse de la navegación por sus páginas web. En consecuencia, LIDIA MUNNE PRESAS no se hace responsable, en ningún caso, de los eventuales daños que pueda sufrir el usuario a causa de la navegación por Internet.

LIDIA MUNNE PRESAS no se responsabiliza de los daños o perjuicios de cualquier tipo producidos en el Usuario que traigan causa de fallos o desconexiones en las redes de telecomunicaciones que produzcan la suspensión, cancelación, instalación o interrupción del servicio de la web durante la prestación del mismo o con carácter previo.

El acceso a la web: www.oudereig.com no implica la obligación por parte de la empresa de controlar la ausencia de virus o cualquier otro elemento informático dañino. Corresponde al Usuario, en todo caso, la disponibilidad de herramientas adecuadas para la detección y desinfección de programas informáticos dañinos.

LIDIA MUNNE PRESAS no se responsabiliza de los daños producidos en los equipos informáticos, documentos y/o ficheros de los Usuarios o de terceros durante la prestación del servicio en el Portal.

2.    PUBLICIDAD

La web: www.oudereig.com podrá alojar contenidos publicitarios o patrocinados. Los anunciantes o patrocinadores son los únicos responsables de asegurarse que el material remitido para su inclusión en la web cumple con las leyes que en cada caso puedan ser de aplicación.

LIDIA MUNNE PRESAS no será responsable de cualquier error, inexactitud o irregularidad que puedan contener los contenidos publicitarios o de los patrocinadores.

3.    MODIFICACIONES

LIDIA MUNNE PRESAS se reserva el derecho a realizar las modificaciones que considere oportunas, sin aviso previo, en el contenido de sus sitios web, tanto en cuanto a los contenidos de los sitios web como por sus condiciones de uso o por las condiciones generales de contratación. Dichas modificaciones podrán realizarse, a través de sus sitios web, de cualquier forma admisible en derecho y serán de obligado cumplimiento durante el tiempo que estén publicadas en la web y hasta que no sean modificadas por otras posteriores.


 

 

4.    PROPIEDAD INTELECTUAL

Los derechos de propiedad intelectual e industrial derivados de todos los textos, imágenes, así como de los medios y formas de presentación y montaje de sus páginas pertenecen, por sí mismos o como cesionaria, a LIDIA MUNNE PRESAS. Serán, por tanto, obras protegidas con propiedad intelectual por el ordenamiento jurídico español y se les podrá aplicar tanto la normativa española y comunitaria en este campo, como los tratados internacionales relativos a la materia y suscritos por España, Real Decreto Legislativo 1/1996 y posteriores modificaciones.

Directiva-UE-2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019 sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital.

Todos los derechos reservados. En cumplimiento de la Ley de la Propiedad Intelectual se prohíbe expresamente la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización de la totalidad o parte de los contenidos de sus páginas web sin el consentimiento explícito de LIDIA MUNNE PRESAS.

Así mismo, LIDIA MUNNE PRESAS se reserva la facultad de presentar las acciones civiles o penales que considere oportunas por la utilización indebida de sus páginas web y contenidos o por el incumplimiento de estas condiciones.

5.    CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO LSSI-CE Y PROTECCIÓN DE DATOS

www.oudereig.com cumple con la normativa de Protección de Datos vigente y con la LSSI-CE, y ha sido asesorada en estas normativas por GRUPO QUALIA, por lo que se le otorga un certificado en formato de imagen digital para que pueda exponerlos en su sitio web.

6.    ACCIONES LEGAL, LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

La relación entre el usuario y LIDIA MUNNE PRESAS se regirá por la normativa española vigente y serán competentes para decidir sobre cualquier controversia que pueda surgir entre el usuario y LIDIA MUNNE PRESAS, los juzgados o tribunales del Partido Judicial de la localidad de GRANOLLERS.

7.    RESERVA DE COOKIES

LIDIA MUNNE PRESAS se reserva el derecho de utilizar cookies en la navegación del usuario por sus sitios web para facilitar la personalización y comodidad de la navegación. Siguiendo la política de protección de datos de la empresa, LIDIA MUNNE PRESAS informa que las cookies se asocian al usuario anónimo ya su ordenador y no proporcionan por sí mismas ni el nombre ni los apellidos del usuario.


 

En este sentido, de acuerdo con la sentencia de la Gran Sala de Justicia de la Unión Europea, de 1 de octubre de 2019, y por la Guía de la AEPD de julio de 2020, nuestra ‘política de cookies’ informa al usuario del tiempo que estas  cookies permanecerán activas en el terminal del usuario y de la posibilidad de que terceros tengan acceso a la información que éstas almacenan. Esta sentencia modifica el artículo 5, apartado 3, de la Directiva 2002/58 por la Directiva 2009/136.

A raíz de esta sentencia y del contenido de la Guía de la AEPD de julio de 2020, el usuario tiene la posibilidad de aceptar o rechazar explícitamente el uso de las cookies y recibir más información de las mismas. Adicionalmente, el Usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador de manera que sea informado de la recepción de cookies, con la posibilidad, si así lo desea, de impedir que se instalen en su disco duro. En este sentido, para acceder a los sitios web de LIDIA MUNNE PRESAS, no es preceptiva la instalación de cookies.

El usuario se compromete a abstenerse de reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma comunicar públicamente, transformar o modificar los Contenidos, a menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido.

8.    PROTECCIÓN DE DATOS PERSONAL

De conformidad con lo establecido por Reglamento General-UE-2016/679 del Parlamento y Consejo de Europa de Protección de Datos de Carácter Personal, aprobado el 27 de abril de 2016, la LOPD 3/2018, de Garantía de los Derechos Digitales, la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, y la Ley 9/2014, General de Telecomunicaciones, de 9 de mayo, LIDIA MUNNE PRESAS informa a los usuarios de sus websites de que estamos obligados a guardar secreto profesional sobre los datos personales recabados por la empresa mediante los formularios sitos en sus páginas, esta obligación continuara incluso después de haber finalizado nuestra relación comercial o contractual, y en ningún caso podremos hacer públicos los datos personales de los visitantes y clientes a la web sin su consentimiento. Los menores de 14 años no pueden prestar su consentimiento para que un comercio recoja y trate sus datos personales; solo sus representantes legales (padres o tutores) son quienes pueden hacerlo en su nombre. Aquellos comercios que necesiten tratar datos de menores de 14 años, deben disponer de los medios para obtener el consentimiento de sus padres o tutores, por ejemplo, mediante un mensaje de correo electrónico dirigido a alguno de ellos que contenga un enlace a un formulario electrónico. No se puede pedir a los menores de 14 años datos sobre el ámbito familiar, siendo la única excepción los datos de identificación y contacto de los padres o tutores.

Estos datos, serán introducidos en un fichero automatizado bajo la responsabilidad del administrador de la web de LIDIA MUNNE PRESAS con la finalidad de poder facilitar, agilizar y cumplir los compromisos establecidos entre ambas partes. Asimismo, LIDIA MUNNE PRESAS informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, que permite al usuario web, conocer que datos personales tiene el administrador de esta página y en tal caso contestara en un plazo de 30 días, siempre que conserve los datos, rectificación, que permite corregir errores, modificar los datos que sean inexactos o incompletos y garantizar la certeza de la información, oposición que podrá solicitar y conseguir que no lleve a cabo el tratamiento de datos, supresión que permite que se supriman los datos inadecuados o excesivos, limitación, por el que puede solicitar que se limite el tratamiento de sus datos cuando haya ejercido su derecho a la rectificación de sus datos personales,  y portabilidad, para que el usuario pueda obtener una copia de los datos personales que haya facilitado en la web a fin de poder transmitirlos a otros servicios, estos derechos se podrán ejercer por cualquier medio que deje constancia de su envío y de su recepción a la dirección del administrador de esta web o al Correo electrónico: info@oudereig.com, aportando fotocopia del DNI o documentación alternativa que acredite su identidad.

Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos a fin de poder fidelizar la relación entre las partes.

El envío de sus datos mediante el/los formularios de nuestra web estará supeditado obligatoriamente a que haya leído/aceptado la Política de Privacidad, mediante un check box obligatorio al pie del formulario.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico en su artículo 21, pedimos su consentimiento para poder realizar comunicaciones publicitarias que consideremos puedan ser de su interés, por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente. Este consentimiento lo otorgará, o no, mediante la aceptación de la Política de Privacidad en el citado check box al pie del formulario.

 

 

LEGAL NOTICE - English

1. CORPORATE INFORMATION

 

In compliance with Law 34/2002, of July 11, on services of the information society and electronic commerce, LIDIA MUNNE PRESAS informs you that it is the owner of the websites: www.oudereig.com, in accordance with the requirement of article 10 of the aforementioned Law, and notifies the following information: with NIF / CIF: 46771193ª and registered office: CTRA PALAUTORDERA KM 11,250, Postal Code: 08479. Town: FOGARS DE MONTCLUS. Province: BARCELONA. The email address to contact the company is: info@oudereig.com

 

2. USER AND LIABILITY REGIME

 

 The navigation by access or use of the web page and all the subdomains and directories included under it, as well as the services or contents that can be obtained through it and all the own domain portals under the ownership of LIDIA MUNNE PRESAS, grants the User Condition, by which they accept, when browsing the LIDIA MUNNE PRESAS page, all the conditions of use that are established here without prejudice to the application of the corresponding regulations of mandatory legal compliance depending on the case.

 

 

Therefore, if the considerations detailed in this legal notice are not in your agreement, please do not use the portal, since any use you make of it or the services and contents included in it will imply acceptance of the legal terms contained in this text.

 

The LIDIA MUNNE PRESAS website provides a great diversity of information, services and data. The user assumes responsibility for the correct use of the websites. This responsibility will extend to: The veracity and legality of the information provided by the user in the forms issued by LIDIA MUNNE PRESAS to access certain content or services offered by the web.

 

The use of the information, services and data offered by LIDIA MUNNE PRESAS will not go against the provisions of these conditions, the Law, morals, good customs or public order or that, in another case, may involve injury to the rights of third parties or the operation of the websites. For this purpose, the User will refrain from using any of the content for illegal purposes or effects, prohibited in this text, harmful to the rights and interests of third parties, or that in any way may damage, disable, overload, deteriorate or prevent the normal use of the contents, other Users or any Internet user (hardware and software).

 

Users will be liable for any damages of any kind that the company that owns the website may suffer, directly or indirectly, as a result of breach of any of the obligations arising from the use of the website and this privacy policy.

 

In particular, and merely indicative and not exhaustive, the User undertakes not to transmit, disseminate or make available to third parties information, data, content, messages, graphics, drawings, sound and / or image files, photographs of the web .

 

 

PRIVACY POLICY

 

 

1. POLICY OF LINKS AND EXEMPTIONS OF LIABILITY

 

LIDIA MUNNE PRESAS is not responsible for the content of the web pages that the user can access through the links established on their web sites and declares that in no case will it examine or exercise any type of control over the content of other pages of the net.

 

Likewise, it does not guarantee the technical availability, accuracy, veracity, validity or legality of pages outside its property that can be accessed through the links.

 

LIDIA MUNNE PRESAS declares that it has adopted all the necessary measures to avoid any damage that may arise from browsing its web pages. Consequently, LIDIA MUNNE PRESAS is not responsible, in any case, for any damages that the user may suffer due to Internet browsing.

 

LIDIA MUNNE PRESAS is not responsible for damages or losses of any kind caused to the User that cause failures or disconnections in the telecommunications networks that produce the suspension, cancellation, installation or interruption of the web service during the provision of the same. or previously.

 

Access to the web: www.oudereig.com does not imply an obligation on the part of the company to control the absence of viruses or any other harmful computer element. In any case, the User is responsible for the availability of adequate tools for the detection and disinfection of harmful computer programs.

 

LIDIA MUNNE PRESAS is not responsible for the damages produced in the computer equipment, documents and / or files of the Users or third parties during the provision of the service on the Portal.

 

2. ADVERTISING

 

The web: www.oudereig.com may host advertising or sponsored content. Advertisers or sponsors are solely responsible for ensuring that submitted material

AVIS JURIDIQUE - FRANÇAIS

1. INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ

 

Conformément à la loi 34/2002 du 11 juillet relative aux services de la société de l'information et du commerce électronique, LIDIA MUNNE PRESAS vous informe qu'elle est propriétaire des sites internet: www.oudereig.com, conformément à l'exigence de l'article 10 de la loi susmentionnée, et notifie les informations suivantes: avec NIF / CIF: 46771193ª et siège social: CTRA PALAUTORDERA KM 11 250, code postal: 08479. Ville: FOGARS DE MONTCLUS. Province: BARCELONE. L'adresse e-mail pour contacter l'entreprise est: info@oudereig.com

 

2. UTILISATEUR ET RÉGIME DE RESPONSABILITÉS

 

 

 

La navigation par accès ou utilisation de la page Web et de tous les sous-domaines et répertoires qui y sont inclus, ainsi que les services ou contenus pouvant être obtenus à travers celle-ci et tous les portails de domaine propres appartenant à LIDIA MUNNE PRESAS, confère la condition d'utilisateur, par lesquelles ils acceptent, lors de la navigation sur la page LIDIA MUNNE PRESAS, toutes les conditions d'utilisation qui y sont établies sans préjudice de l'application des réglementations correspondantes de conformité légale obligatoire le cas échéant.

 

 

 

Par conséquent, si les considérations détaillées dans cet avis juridique ne figurent pas dans votre accord, veuillez ne pas utiliser le portail, car toute utilisation que vous en faites ou les services et contenus qui y sont inclus impliquera l'acceptation des conditions légales contenues dans ce texte.

 

Le site LIDIA MUNNE PRESAS propose une grande diversité d'informations, de services et de données. L'utilisateur assume la responsabilité de l'utilisation correcte des sites Web. Cette responsabilité s'étendra à: La véracité et la légalité des informations fournies par l'utilisateur dans les formulaires émis par LIDIA MUNNE PRESAS pour accéder à certains contenus ou services proposés par le web.

 

L'utilisation des informations, services et données proposés par LIDIA MUNNE PRESAS ne va pas à l'encontre des dispositions des présentes conditions, de la Loi, des bonnes mœurs, des bonnes mœurs ou de l'ordre public ou qui, dans un autre cas, peut entraîner une atteinte aux droits de tiers ou l'exploitation des sites Web. À cette fin, l'Utilisateur s'abstiendra d'utiliser tout contenu à des fins ou effets illégaux, interdits dans ce texte, préjudiciables aux droits et intérêts de tiers, ou qui de quelque manière que ce soit peut endommager, désactiver, surcharger, détériorer ou empêcher l'utilisation normale du contenu, d'autres Utilisateurs ou de tout internaute (matériel et logiciel).

 

Les utilisateurs seront responsables de tout dommage de quelque nature que ce soit que la société propriétaire du site Web pourrait subir, directement ou indirectement, en raison d'une violation de l'une des obligations découlant de l'utilisation du site Web et de cette politique de confidentialité.

 

En particulier, et à titre purement indicatif et non exhaustif, l'Utilisateur s'engage à ne pas transmettre, diffuser ou mettre à disposition de tiers des informations, données, contenus, messages, graphismes, dessins, fichiers sonores et / ou images, photographies du web.

 

 

 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

 

 

1. POLITIQUE DE LIENS ET EXEMPTIONS DE RESPONSABILITÉ

 

LIDIA MUNNE PRESAS il ne garantit pas la disponibilité technique, l'exactitude, la véracité, la validité ou la légalité des pages extérieures à sa propriété accessibles via les liens.

De même, il ne garantit pas la disponibilité technique, l'exactitude, la véracité, la validité ou la légalité des pages extérieures à sa propriété accessibles via les liens.

 

LIDIA MUNNE PRESAS déclare avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter tout dommage pouvant résulter de la navigation sur ses pages Web. En conséquence, LIDIA MUNNE PRESAS n'est en aucun cas responsable des dommages que l'utilisateur pourrait subir du fait de sa navigation sur Internet.

 

LIDIA MUNNE PRESAS n'est pas responsable des dommages ou pertes de toute nature causés à l'utilisateur qui causent des pannes ou des déconnexions dans les réseaux de télécommunications qui produisent la suspension, l'annulation, l'installation ou l'interruption du service Web pendant la fourniture de celui-ci ou antérieurement.

 

Accès au web: www.oudereig.com n'implique aucune obligation de la part de l'entreprise de contrôler l'absence de virus ou de tout autre élément informatique nuisible. Il correspond à l'Utilisateur, dans tous les cas, la disponibilité d'outils adéquats pour la détection et la désinfection des programmes informatiques nuisibles.

 

LIDIA MUNNE PRESAS n'est pas responsable des dommages produits dans le matériel informatique, les documents et / ou fichiers des Utilisateurs ou de tiers lors de la fourniture du service sur le Portail.

 

2. PUBLICITÉ

 

Le Web: www.oudereig.com peut héberger des publicités ou du contenu sponsorisé. Les annonceurs ou sponsors sont seuls responsables de s'assurer que le matériel soumisEsta página ha sido creada con Jimdo.

Con Jimdo puedes crear tu propia página web de forma gratuita y sin conocimientos previos. Elige un diseño y personaliza tu página en minutos. ¡Y listo!
Registrarse ahora en es.jimdo.com para tener una página web gratuita y ponerse manos a la obra.